ДОКУМЕНТИ

Закон о правима бораца

  ЗАКОН О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – пречишћени текст- Глава прва ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови, начин и поступак за утврђивање статуса и права бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида (у даљем тексту: војни инвалид) и чланова породице погинулих, умрлих и несталих …

Статут

На основу члана 16. и 48. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске, број 52/01) члана 22. и 70. Статута Борачке организације Републике Српске и члана_______ и____ .Статута Општинске Борачке организација Лопаре , Скупштина Општинске борачке организације Лопаре на сједници одржаној 21.08.2005. године, д о н о с и С Т …

Уредба о борачком додатку

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ                                                                                               …